[AF] Difusión convocatoria beca de formación de la Fundación Jordi Gol i Gurina

Carme Porcel cporcel en fundaciojgol.org
Mar Ene 28 18:52:11 CET 2003

Convocatòria de beques de la

Fundació Jordi Gol i Gurina 2/2003

17/1/2003La Fundació Jordi Gol i Gurina convoca una beca per a la formació de tècnics
en programes d'investigació, finançats mitjançant recursos externs. La
durada d'aquestes beques és d'un any, prorrogable fins a dos anys més. La
seva renovació dependrà tant de la disposició dels recursos externs
necessaris per a la seva continuïtat, com de la qualitat del treball
desenvolupat pel becari. La percepció d'una beca de La Fundació Jordi Gol i
Gurina no implica l'establiment de cap mena de relació laboral. La
presentació d'una sol·licitud implica l'acceptació de les bases de la
convocatòria. Els interessats cal que presentin la sol·licitud dirigida a la
gerent de la Fundació Jordi Gol i Gurina juntament amb el seu currículum
vitae, fotocòpia del títol, telèfon de contacte i possibles referències, a
la Fundació Jordi Gol i Gurina, carrer Gran Via de les Corts Catalanes, 587,
àtic, 08007 Barcelona, abans del dia 31 de gener de 2003.

Beca FJGOL 2/2003 per formar-se en l'estudi " Efectividad de una
intervención según una guía de pràctica clínica basada en la evidencia para
ayudar a dejar de fumar en centros de atención primaria. Proyecto ISTAPS ".- Requisits dels candidats:ü   Llicenciat en Ciències de la Salut o Ciències Humanes i Socials.

ü   Dedicació: 40/h setmanals.

ü   Es valorarà experiència prèvia en recerca.

- Funcions a realitzar:ü  Monitorització de l'assaig clínic.

ü  Coordinació del treball de camp: Contacte amb els participants.

ü  Participació en totes les fases de l'estudi des del disseny del Quadern
de recollida de dades, fins l'anàlisi i difusió de les dades.

Durada de la beca: 1 any

Dotació de la beca: 12.000? / anuals bruts

Data d'inici: febrer de 2003Per a més informació adreceu-vos a:

Ma. Carme Porcel Caro

Telèfon: 93 482 41 24   Fax: 93 482 41 74

Correu electrònic: cporcel en fundaciojgol.org


1er. Cognom
2on. Cognom

Nom                           Nacionalitat

DNI                            Data Naixement
Estat Civil


Adreça
Població                D.P.
SOL.LICITA:Que s'accepti la seva documentació per prendre part en el procés de selecció
de la beca      per formar-se en l'estudi
.....................................

............................................................................
.................................................................

............................................................................
................................................................. ,

de la Fundació Jordi Gol i Gurina.DOCUMENTACIÓ QUE S'ACOMPANYA:

   INSTÀNCIA


   CURRÍCULUM VITAE   FOTOCÒPIES ACREDITATIVES


El sotasignant declara, sota la seva responsabilitat, que reuneix les
condicions exigides per a participar en l'esmentada convocatòria.Barcelona, ................. de/d' .................................... de
................ .                              Signat:

------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: image/jpeg
Size: 2779 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://listas.uninet.edu/pipermail/af/attachments/20030128/255acdd9/attachment.jpeg>
------------ próxima parte ------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: no disponible
Type: image/jpeg
Size: 2779 bytes
Desc: no disponible
URL: <http://listas.uninet.edu/pipermail/af/attachments/20030128/255acdd9/attachment-0001.jpeg>


Más información sobre la lista de distribución AF